Wykonujemy różnego rodzaju geodezyjne pomiary specjalne, m.in.:

pomiary przemieszczeń pionowych (osiadań) i poziomych budynków i budowli
pomiary pionowości szachtów windowych
tworzenie numerycznych modeli terenu, profili i przekrojów
pomiary zwisu przewodów energetycznych, wysokości drzew
określanie wysokości przeszków lotniczych
inwentaryzacje budowlane, architektoniczne budynków
pomiary elewacji budynków
pomiary suwnic i torów
badanie geometrii obiektów
pomiary ugięć stropów, belek, pomiary poziomu posadzki
map batymetryczne zbiorników wodnych
pomiary specjalne
Geodezyjne pomiary specjalne
GEOcube USŁUGI GEODEZYJNE

604 189 879
email geodeta
telefon do geodety
geodeta.warszawa@gmail.com
mgr inż. Jakub Kałaska