pomiary objętości
Pomiary objętości mas ziemnych

Wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych: wykopów, nasypów, hałd kruszyw i innych składowanych materiałów sypkich.
W pracy wykorzystujemy zarówno klasyczne techniki geodezyjne jak i nowoczesne: fotogrametrię z wykorzystaniem UAV - dronów oraz skaning laserowy. Pozwala to na niezwykle dokładne obliczenia objętości mas ziemnych oraz efektowną prezentację wyników.

Więcej informacji na www.geodezja3D.pl

Pomiary objętości mas ziemnych
GEOcube USŁUGI GEODEZYJNE

604 189 879
email geodeta
telefon do geodety
geodeta.warszawa@gmail.com
mgr inż. Jakub Kałaska
pomiar objętości hałdy
pomiar objętości mas ziemnych