Pomiar powierzchni użytkowej części wspólnych do podatku od nieruchomości

Znowelizowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła od dnia 1 stycznia 2016 obowiązek uiszczania podatku od części wspólnych nieruchomości. Dotyczy to budynków, w których wydzielono własność lokali. Podatek zależy od udziału właściciela w nieruchomości wspólnej.

Do części wspólnych nieruchomości, od których należy odprowadzać podatek zaliczamy m.in.:
- części piwnic (komórki) nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do lokalu
- pomieszczenia gospodarcze, techniczne (wodomiary, węzły cieplne wloty gazu), pralnie, suszarnie, wózkownie, itp.
- korytarze, lobby windowe, przedsionki, hole
- strychy użytkowe
- garaże podziemne nie wyodrębnione

Do części wspólnej budynku nie zalicza się klatek schodowych, szybów windowych oraz strychów, poddaszy nieużytkowych (brak definicji w ustawie co jest poddaszem użytkowym a co nieużytkowym).

Przy obliczaniu powierzchni uwzględnia się redukcję o wielkości 50% dla pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,20m. Powierzchni pomieszczeń powniżej wysokości 1,40m nie wlicza się.

Nasza firma wykonała obliczenia powierzchni użytkowej części wspólnych dla ponad 100 Wspólnot Mieszkaniowych w Warszawie. Zapraszamy do podjecia współpracy. Zaoferujemy niską cenę i krótki termin wykonania usługi.
Pomiary powierzchni użytkowej części wspólnych nieruchomości do podatku
GEOcube USŁUGI GEODEZYJNE

604 189 879
email geodeta
telefon do geodety
geodeta.warszawa@gmail.com
mgr inż. Jakub Kałaska